Училището

Училището в с. Порой /тогава Копаран/ е установено през 1870 година, като начално с една слята паралелка от първи до четвърти клас. В началото то е административно подчинено средищно училище в с. Оризаре и се ръководи от главен учител. От месец март 1950 година е обособено като самостоятелно с директор. От учебната 1967/1968 година в училището се обучават ученици до седми клас, а от 1980/1981 учебна година се обучават ученици до осми клас.

Advertisements